Inom TKM behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom. 

TKM beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi, Qi. 

 

Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkterna och genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och patienten befrias från sitt besvär eller symtomen lindras.

Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika symtom och besvär.

 

Gå gärna in på www.akupunkturforbundet.se 

där jag är medlem och läs mer om akupunktur.

Världsorganisationen- WHO listar och dokumenterar

sjukdomar, symptom och andra tillstånd där klassisk

akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt,

genom kontrollerade studier.